Manusprosjekt; Dyrehistorier.

Jeg skrev i sin tid et manus som har ligget stille en god stund, men som egentlig er ganske ferdig. Jeg har ikke gjort så mye ut av dette, ettersom jeg en periode følte meg litt sliten av akkurat det manuset, og nok trengte litt pause fra det. Nå er det imidlertid hentet opp fra glemselen igjen, og vurderes for innsending til forlag etter hvert.


Manuset er omtalt noen få ganger på bloggen, men fordi jeg ikke hadde gitt det noe foreløpig navn eller arbeidstittel, var det lett å gå litt i surr. Min feil, helt klart. Derfor gir jeg dette manuset nå en egen side her, så blir det lettere å vise tilbake til. Da skjønner man bedre at det er et eget manus som ikke har noe med de andre tidligere omtalte bokprosjektene å gjøre.

Jeg hadde ikke tenkt at dette skulle bli en stor sak på bloggen, kun i forbifarten, men jeg ser  at prosjektet likevel trenger en egen side. Dette til tross for at jeg ikke vet når jeg eventuelt kommer til å gå videre med dette.

Jeg prioriterer jo egentlig bokmanuset om min oppvekst med sjelden og alvorlig blødersykdom, derfor vil nok andre manus stille bakerst i køen... Men en vakker dag vil jeg kanskje komme til å ta sjansen på å sende inn også dette manuset? Manuskriptet er tross alt ganske ferdig.

Status: Pauset.------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeg minner om at det er lov å dele bloggposter, men ikke kopiere. De kan altså ikke gjengis noe sted uten avtale med meg. Se Åndsverkloven.