Romanprosjektetet mitt.

Intervjuet av litteraturmagasinet Stemmer om romanprosjektet mitt.
Forminsket utgave av intervju
med Gro Jeanette Nilsen
i bladet "Stemmer".
I tillegg til andre prosjekter, arbeider jeg også med en roman. Fremdeles, kan vi nok si, ettersom den har vært med meg lenge. Her på bloggen min vil jeg gi den en arbeidstittel for at den skal være lett å gjenkjenne når jeg skriver, selv om dette på ingen måte er den riktige tittelen. Fra nå av kaller vi den HL-romanen, som er en forkortelse for en annen arbeidstittel, om du skjønner.

Jeg ble intervjuet om denne i et litteraturmagasin i 2010, og det sier litt om hvor lenge det er siden! Selv om HL-romanen anses som å være ganske ferdig, følte jeg på et tidspunkt at jeg liksom ikke kom helt i mål. Derfor har den blitt liggende på «vent» noen år, mens jeg har arbeidet med bokmanuset om oppveksten min med sjelden blødersykdom. Men romanprosjektet er langt i fra avsluttet, ofte er det pauser og litt avstand til egne prosjekter som skal til, for at man skal rekke å trekke pusten før man tar fatt igjen!


Det fins mye annen informasjon om HL-romanen min, og etter hvert vil nok en del av informasjonen publiseres her.

Status: Pauset.

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jeg minner om at det er lov å dele bloggposter, men ikke kopiere. De kan altså ikke gjengis noe sted uten avtale med meg. Se Åndsverkloven.